Collection

About artist

Posted on , Friday, June 14, 2013 12:00:00 PM


[ENGLISH BELOW]

Họa sĩ TRẦN ANH TUẤN sinh năm 1972 tại Hà Nội, hiện là Giảng viên - Trưởng ngành Sơn mài, Khoa Mỹ thuật truyền thống - Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội.

Họa sĩ là thành viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Mỹ thuật Hà Nội và Câu lạc bộ nghệ sĩ trẻ Việt Nam ; Họa sĩ đã tham gia nhiều Triển lãm Mỹ thuật ở trong nước và quốc tế và có Triển lãm cá nhân tổ chức vào năm 2019.

______________________

Artist's full name:  TRAN ANH TUAN

Born in 1972, in Hanoi, VIETNAM

Master-Professor, Head of Lacquer Major, Faculty of Traditional Fine Art - Hanoi University of Industrial Fine Art

Member of:
         - Vietnam Fine Art Association
         - Hanoi Fine Art Association
         - Vietnam Young Artists club

Taking part in various Exhibitions of Fine Art in Vietnam and oversea and his solo exhibition was organized in 2019.